หน้าแรก แท็ก ชนนี หนูบุตร

แท็ก: ชนนี หนูบุตร

“แม่สอดพลังงานสะอาด”วางเป้าหนุนปลูกอ้อยล้านตัน/ปีเพื่้อผลิตเอทานอล

"แม่สอดพลังงานสะอาด"เตรียมส่งเสริมการปลูกอ้อย เป้าหมาย 1 ล้านตันต่อปี ในปีฤดูการผลิตปี 63/64 หวังป้อนผลิตเอทานอลให้เต็มกำลังผลิตได้ 250,000–260,000 ลิตรต่อวัน โชว์ศักยภาพบริหารจัดการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักรลดการสูญเสียได้ทุกผลิตภัณฑ์ นำของเสียในกระบวนการผลิตผลิตไฟฟ้าขายเข้าระบบ ...

ข่าวล่าสุด