หน้าแรก แท็ก คุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติ

แท็ก: คุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติ

พน.รวมพลังภาคีเครือข่ายสร้างพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า

กระทรวงพลังงานรวมพลังภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่สีเขียว คุ้งบางกะเจ้า เดินหน้ากิจกรรมปลูกป่า 19 ไร่ ในสวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา พร้อมพัฒนาพื้นที่โดยรอบ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อาคารเอนกประสงค์ ฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และร่วมวิจัยป้องกันพื้นที่กัดเซาะ ฟื้นฟูป่าชายเลน..

ข่าวล่าสุด