29 C
Bangkok
วันอังคาร, พฤษภาคม 11, 2021
หน้าแรก แท็ก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แท็ก: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

บอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นชอบ 6,500 ล้านปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน

บอรด์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 6,500 ล้าน ...

“สนธิรัตน์”แจงกลไกการทำงานกองทุนอนุรักษ์ฯมีโครงสร้าง-หลักเกณฑ์ชัด ย้ำการทำงานที่ก.พลังงานเน้นโปร่งใส ตรวจสอบได้ไม่มีการแทรกแซง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงกลไกการทำงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 63 มีโครงสร้างการทำงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้กองทุนอนุรักษ์ฯมีส่วนช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้ภัยแล้ง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ย้ำจุดการทำงานที่กระทรวงพลังงานจะไม่มีการแทรกแซง ...

บอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเห็นชอบจัดสรรเงินกองทุน10,000 ล้าน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณากรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2563 และได้มีมติเห็นชอบกรอบจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในวงเงินรวม 10,000 ล้าน ...

สวทช. -สนพ.เสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน 27 โครงการ หวังต่อยอดพัฒนานวัตกรรม

สวทช.ได้รับมอบหมายจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ ทำหน้าที่บริหารจัดการทุนวิจัยใน “โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 ในระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงและภัยพิบัติ พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีโครงการวิจัยทั้งหมด 27 โครงการ จาก 12 หน่วยงาน ...

พน.อนุมัติ8.4พันล้านหนุนอนุรักษ์พลังงาน

นางเอมอร ชีพสุมล รองผู้อำนวยการ สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ..

กอ.อนุมัติทุนวิจัย Energy Storage 201ล้าน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติทุนวิจัย 201.551 ล้านบาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน  ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems : ESS) ภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กอ.) ปีงบประมาณ 2559 โดยได้ปิดรับสมัครผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการไปเมื่อวันที่...

กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯอนุมัติงบปี60เพิ่มกว่า2พันล้าน

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติงบประมาณปี 60 เพิ่มเติม จำนวน 2,109,288,882 บาท เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ...

ประชุมการประกวดออกแบบเมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน, นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน, นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย, นายเกชา ธีระโกเมน ผู้จัดการโครงการ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559...

ลงนามสนับสนุนทุนวิจัยโครงการการสนับสนุนการศึกษา ม.อ.

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แถลงข่าวการลงนามสนับสนุนทุนวิจัย โครงการการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในพื้นที่ภาคใต้ ...

ลงนามสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน

วันนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานลงนามสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ...

ข่าวล่าสุด