หน้าแรก แท็ก กสอ.

แท็ก: กสอ.

กสอ.จัดหลักสูตรอบรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติให้บุคลากรไทย

กสอ.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Learning Factory) ซึ่งประกอบด้วยศูนย์สาธิต Lean Automation System Integrators และศูนย์เรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ให้เป็นแหล่งรวมความรู้ด้านกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติได้มาศึกษาการทำงานของเทคโนโลยีระดับโลก ...

ข่าวล่าสุด