หน้าแรก แท็ก กฟผ.

แท็ก: กฟผ.

“กฟผ.-สทน.”ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน

กฟผ. และ สทน. ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชัน พร้อมร่วมมือออกแบบและพัฒนาระบบประกอบของเครื่องโทคาแมคให้เป็นเครื่องต้นแบบของประเทศ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลาสมาและฟิวชันไทยให้พร้อมสำหรับก้าวใหม่ของเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอีกหลากหลายด้าน

กฟผ.รับมอบน้ำมันปาล์มดิบครบ 160,000 ตันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง

กฟผ. ได้รับมอบน้ำมันปาล์มดิบกับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบทั้งสิ้น 31 ราย ครบตามจำนวน 160,000 ตันแล้ว โดยได้ดำเนินการรับมอบน้ำมันปาล์มดิบเที่ยวสุดท้าย จำนวน 66,000 ตัน เมื่อวันที่   20 เมษายน...

“วินด์” ทำได้ตามเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 ขายไฟพลังลมครบ 8 โรง 717 MW

“วินด์ เอนเนอร์ยี่” คิ๊กออฟเริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าเคอาร์วัน ในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาวันให้ กฟผ.เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2562   ส่งผลให้มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 717 เมกะวัตต์  สะท้อนถึงธุรกิจ แข็งแกร่ง ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ชูขายไฟฟ้าพลังงานลมครบ...

“กฟผ.-นักวิจัยไทย”นำนวัตกรรมพลังงานใช้ในภาคเกษตร คิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ในนาข้าว

กฟผ. – นักวิจัยไทยโชว์ผลงาน “นวัตกรรมปันแสงแบ่งข้าวเพื่อชุมชน” คิดค้นโซลาร์เซลล์กึ่งใสมาใช้ในการปลูกพืช นำนวัตกรรมพลังงานมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร ได้ผล 2 ต่อ พืชเติบโตตามปกติ ทั้งยังนำพลังงานที่ได้มาใช้ประโยชน์อื่นๆ ช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายมีชีวิตที่ดีขึ้น

กฟผ.ชูนำรถมินิบัสไฟฟ้าใช้งานในองค์กรร่วมลด CO2 -PM2.5 เปิดสถานีชาร์จฟรี 23 สถานี

กฟผ. ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สนองนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ นำรถมินิบัสไฟฟ้ามาใช้ในพื้นที่สำนักงานและโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 11 คัน มากที่สุดในประเทศ พร้อมเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 23 สถานี เพื่อนำร่องให้บริการประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นระยะเวลา 1...

กฟผ. ร่วมโชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าไทยในงาน GTD ASIA 2019

กฟผ. ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ‘IEEE PES GTD ASIA 2019’ ครั้งแรกในเอเชีย พร้อมโชว์นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า รับมือกระแสพลังงานทดแทนcสดงศักยภาพด้านพลังงานของไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ...

กฟผ.-ฟฟล.ลงนามซื้อขายไฟฟ้า“น้ำงึม 1 – เซเสด”เสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้า

กฟผ.-ฟฟล.ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนน้ำงึม 1 และสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการเขื่อนเซเสด ฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิมที่กำลังจะครบอายุสัญญา เพื่อเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าไทย โดยปรับอัตราค่าไฟฟ้าปีต่อปี สะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง ...

กฟผ.พร้อมรับมือการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนปี 62

กฟผ. คาดการณ์ฤดูร้อนปีนี้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มมากขึ้น โดยพีคของระบบ กฟผ. ประมาณ 29,000 เมกะวัตต์ สูงกว่าปี 2561 ประมาณ 2% พร้อมเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้ระบบไฟฟ้า มีความมั่นคงสูงสุด และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้า ...

กฟผ. ลงนามซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ 83,000 ตันกับผู้จำหน่าย 22 ราย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ 83,000ตัน กับผู้จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 22 ราย ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายใน เพื่อยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมันให้สูงกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัมอย่างต่อเนื่อง ....

กฟผ. เผยนำน้ำมันปาล์มดิบผลิตไฟฟ้าตามแผน-มีผู้ยื่นเสนอขาย 32 ราย

กฟผ. เผยนำน้ำมันปาล์มดิบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นไปตามแผน มีผู้เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้ กฟผ. ทั้งสิ้น 32 ราย ยืนยันดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ด้วยความโปร่งใส ยืนยันจะรับซื้อจนครบจำนวน 160,000 ตัน ...

ข่าวล่าสุด