GUNKUL ลุยติดตั้ง“โซลาร์รูฟท็อป”โฮมโปรฯ18 สาขา ขนาด 8.29 MWช่วยลดค่าไฟ13 ล้านต่อปี

0
2423

GUNKUL คว้างานก่อสร้างและจำหน่ายไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคากับ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ รวม 18 สาขา กำลังการผลิตติดตั้งรวม 8.29 เมกะวัตต์ โครงการนี้จะทำให้ HOMEPRO ประหยัดไฟฟ้าประมาณ 11.7 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 200 ล้านบาทตลอดอายุสัญญา 15 ปี หนุนงานในมือพุ่งและผลักดันธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

          นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัท โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ โซไซตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ GUNKUL ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HOMEPRO) เพื่อใช้ภายในห้างสรรพสินค้า จำนวน 18 สาขาทั่วประเทศ กำลังติดตั้งรวม 8.29 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ HOMEPRO ประหยัดไฟฟ้าประมาณ 11.7 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้ากว่า 13 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 200 ล้านบาทตลอดอายุสัญญา 15 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับ HOMEPRO อีกด้วย ซึ่งอีกทั้งเป็นโครงการที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 6,600 ตันกิโลกรัมต่อปีหรือเทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้กว่า 23,400 ต้น รวมไปถึงช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกด้วย


          “การร่วมมือกันของทั้ง 2 บริษัทในครั้งนี้เชื่อว่า จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโครงการต่อๆไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน และส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ที่สำคัญเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำไปใช้ได้ในเชิงพาณิชย์สำหรับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตได้ให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าที่ถูกลง และสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานหลักได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งนอกจากช่วยหนุนให้รายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นในอนาคตแลเวยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย” 
          ในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัท เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) คิดเป็นมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งหากได้งานจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) มีปริมาณเพิ่มขึ้น
          นอกจากนี้ บริษัทเชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้จะขยายตัวอยู่ในทิศทางที่ดี เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งแดดและลม อีกทั้งปัจจุบันบริษัทยังมีงานในมือ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้รวมประมาณ 8,000 ล้านบาท