ผู้ว่าฯ ลำปางดูงานโรงไฟฟ้าหงสา-เขื่อนไชยบุรี

0
825

     151020092737

     นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางไป “ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหงสาและเขื่อนไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ที่พลังงานจังหวัดฯ จัดขึ้นระหว่าง 6-7 พ.ค.59 ที่ผ่านมา เพื่อดูความพร้อมการดำเนินงาน ศึกษาปัญหาและอุปสรรครวมถึงศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนนำมาปรับใช้ในพื้นที่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานสำหรับผู้บริหารของจังหวัดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันสนับสนุนมิติด้านพลังงานให้เกิดเครือข่ายระหว่างผู้บริหารในจังหวัดลำปางให้สามารถนำองค์ความรู้ และข้อมูลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป