เอ.พี.ฮอนด้าผนึกกำลัง มจธ.ศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Honda PCX Electric

0
2954

วันนี้ (10 มิ.ย.2562) บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัดได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ในโครงการสร้างประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเตรียมรองรับความต้องการด้านต่างๆ ต่อไป

              มร.ชิเกโตะ คิมูระ (Mr.Shigeto Kimura) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทำการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานด้านต่างๆ จากการใช้งานจริงของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า PCX Electric ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดในการออกแบบและพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเตรียมการสำหรับ eco system เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

            “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เอ.พี.ฮอนด้าฯ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่ที่ปลอดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งในส่วนของจักรยานยนต์นั้นฮอนด้าถือว่าเป็นผู้นำในการความพยายามที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพี่อการประหยัดพลังงานในรถที่ใช้แก๊สโซลีด้วยการใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ และเทคโนโลยีระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง PGM-FI ก่อนผู้ผลิตรายอื่นๆ”

              ขณะนี้ เอ.พี.ฮอนด้ามีความก้าวหน้ามากขึ้นในการพัฒนารถจักรยานยนต์ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในรุ่น PCX Hybrid และ PCX Electric โดยในรุ่น PCX Electric ได้มีการแนะนำในงาน Bangkok International Motor Show 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 3 ของฮอนด้านับตั้งแต่เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกคือ CUV ES เมื่อ 25 ปีที่แล้ว

                Honda PCX Electric มาพร้อมคอนเซปต์ “e-Comfort  Saloon มีจุดเด่นหลัก 3 จุดได้แก่ Compact Electric System,  Honda Mobile Power Pact ที่พัฒนาขึ้นใหม่ และอุปกรณ์สเปคเฉพาะที่สามารถเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาตรฐานระดับโลก โดยออกแบบรุ่นนี้ได้นำพื้นฐานจากฮอนด้า PCX  มาใส่ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์และลงตัวมากที่สุดจึงได้ว่า Honda PCX Electric เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 3 ของบริษัท เอ.พี.ฮอนด้าที่ได้มาตรฐานสมบูรณ์แบบระดับอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้จริง ทั้งในด้านสมรรถนะรถ การใช้งานรถและรูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่

                นอกจากนี้ยั้งร่วมกับ HAUP  ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อทดลองการให้บริการ Sharing รถ PCX Electric ในโครงการความร่วมมือกับ มจธ. ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ของ PCX Electric จะถูกนำไปพัฒนาต่อในอนาคต

                “เราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นก้าวแรกสำหรับสังคมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้เราตระหนักถึงความต้องการทางการตลาดที่หลากหลายและห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม เอ.พี.ฮอนด้าในฐานะผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำจะจัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ในอนาคตเพื่อจะปูทางต่อไปในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมด้านนี้” มร.ชิเกโตะ คิมูระกล่าว

                รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.ในฐานประธานคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ของมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง มจธ.และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และยังได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมการใช้งานที่เหมาะสมในกรุงเทพมหานคร โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา ดังนั้นโครงการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรถจักรยานยนต์ Honda PCX Electric จึงตอบโจทย์เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่มุ่นเน้นการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก

                ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งจะเห็นได้จากการทำแผนยุทธศาสตร์ “KMUTT: Sustainable University for Sustainable Development Goals (SDGs) 2030” ซึ่งมีเป้าหมายหนึ่งในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบเป็นอย่างมากในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่มีการปลดปล่อยมลพิษและสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศต่อไป