พพ.ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงาน

0
716

20160403_pr01 (2)

     นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายด้านพลังงาน พร้อมแนะนำคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน วาระปี 2559-2561 โดยมีคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนนำโดยนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มตสาหกรรมพลังงานทดแทน และผู้ประกอบการการที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน (Solar Energy, Biofuels, Biogas, Wind, etc ) เพื่อรับทราบการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน รวมทั้งเป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

20160403_pr01 (3)

     โดยภารกิจหลักของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนคือ ให้การร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและการออกกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน