ปตท.สผ.ฟุ้งไตรมาส 1 กำไรเพิ่ม 103 ล้านดอลลาร์

0
499

20160501-pr11

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2559 ของ ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) เพิ่มขึ้น 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากไตรมาส 4 ปี 2558 เนื่องจากบริษัทสามารถปรับลดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ลงกว่า 10% นอกจากนี้ บริษัทได้รับรู้กำไรจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (Non-Recurring) จำนวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิก่อนสอบทาน 157 ล้านดอลลาร์มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 818 ล้านดอลลาร์ และเงินสดในมือ 3,700 ล้านดอลลาร์

ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมีปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 329,858 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 2559 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเหลือ 35.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบจาก 39.18 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบในไตรมาส 4 ปี 2558

20160501

อย่างไรก็ดี ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ลดลงเป็น 28.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบจาก 35.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ SAVE to be SAFE ประกอบกับโดยปกติแล้วบริษัทมีกิจกรรมสำรวจและพัฒนาตามแผนงานไม่มากนักในไตรมาส 1 จึงมีผลให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าในช่วงเวลาอื่น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนต่อหน่วยในช่วงที่เหลือของปีจะปรับตัวสูงขึ้นตามค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามแผนงาน

นายสมพร กล่าวว่า เพื่อรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับลดซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับราคาขายผลิตภัณฑ์น้ำมันของบริษัท รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติที่จะค่อยๆปรับตัวลดลงในช่วงที่เหลือของปี ปตท.สผ. ได้กำหนดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์สามด้าน RESET / REFOCUS / RENEW