กระทรวงพลังงานเล็งปรับลดประเภทน้ำมันโรงกลั่น

0
1424

ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดแผนปรับลดประเภทน้ำมันเหลือเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยลดต้นทุนโรงกลั่น ธพ.ยันต้องยกเลิกแก๊สโซฮอล์บางประเภทเพื่อให้โรงกลั่นทยอยปรับตัว

pr-003_01

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันจากโรงกลั่นหลายประเภทและนำไปจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน เมื่อมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ทำให้ต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายสูงขึ้น ขณะที่ผู้ใช้เมื่อเข้าไปสถานีบริการก็มีความสับสน ดังนั้น ระยะยาวกระทรวงพลังงานมีแผนปรับลดประเภทน้ำมันเหลือเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อช่วยลดต้นทุนโรงกลั่นและสถานีบริการ รวมทั้งลดความสับสนผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้ราคาลดลงได้ระดับหนึ่ง เช่น แก๊สโซฮอล มีทั้ง 95, 91 ก็จะพิจารณาเหลือ 95 ได้หรือไม่

pr-003_03

นายวิฑูรย์ กุลเจริญรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยหลังหารือเรื่องการปรับราคาแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ให้เท่ากัน เพื่อยกเลิกน้ำมันประเภทใดประเภทหนึ่งว่า กลุ่มโรงกลั่นเห็นว่า มาตรการดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เปลี่ยนไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จนไม่สมดุลกับกำลังการผลิตของโรงกลั่น ธพ. จึงให้โรงกลั่นสรุปวิธีแก้ปัญหาเรื่องกำลังการผลิตและนำมาเสนอภายในเดือน ม.ค. ปี 2559 โดยระหว่างนี้ ธพ. จะไม่เสนอให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ปรับราคาของแก๊สโซฮอล์ทั้ง 2 ชนิดให้เท่ากันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานคงต้องยกเลิกน้ำมันประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อให้โรงกลั่นทยอยปรับตัว เพราะสุดท้ายต้องมีการยกเลิกแก๊สโซฮอล์อี 10 อยู่ดี