67รายคว้าสิทธิ์โซลาร์ฟาร์มรวม 281MW 1.8 หมื่นล้าน

0
687

กกพ.แจงผลการจับสลากรับสิทธิขายไฟฟ้า โครงการโซลาร์ฟาร์ม มีผู้ผ่านรอบแรก 67 รายจากสหกรณ์ภาคการเกษตรทั้งหมด 167ราย ได้ไฟ เกือบ 300 เมกะวัตต์ เงินลงทุนสะพัด 16,000-18,000 านบาท โดย กกพ.จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายนนี้ ระบุหน่วยงานราชการทั้งหมดไม่มีผู้ใดผ่านคุณสมบัติ

วีระพล จิรประดิษฐกุลนายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานจับสลากโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงาน ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2559 จากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งมีเฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร 167 รายกำลังผลิตรวม 798.62 เมกะวัตต์ ผลการจับสลากผู้ที่สามารถเสนอขายไฟฟ้าได้มีทั้งสิ้น 67 รายรวมกำลังผลิต  281.32 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวจะก่อให้เกิดการลงทุนประมาณ 16,000-18,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลงทุนราว 60 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์

โดยแบ่งเป็นผู้ที่มีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง 6 ราย ส่วนที่เหลืออีก 61 ราย เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคกลาง 25 รายจำนวน 108.20 เมกะวัตต์ ภาคตะวันตก 18 รายจำนวน 76 เมกะวัตต์ ภาคตะวันออก 17 ราย จำนวน 70.47 เมกะวัตต์ ภาคเหนือ 1 ราย จำนวน 5 เมกะวัตต์ เขตนครหลวง 6 ราย 21.65 เมกะวัตต์

20160422_pr1

ตัวอย่างในเขตนครหลวงที่จับสลากได้แก่ สหกรณ์บางบ่อ 3.35 เมกะวัตต์ สหกรณ์บางพลี 3 เมกะวัตต์ สหกรณ์กล้วยไม้ไทย อ.ไทรน้อย 0.95 เมกะวัตต์ สหกรณ์โคนมม.เกษตรกำแพงแสน 4.35 เมกะวัตต์ สหกรณ์บางบัวทอง 3.35 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.กรุงเทพ 5 เมกะวัตต์ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้จำหน่ายไฟฟ้าในครั้งนี้เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรทั้งหมด ขณะที่หน่วยงานราชการทั้ง 370 ราย ไม่มีผู้ใดผ่านคุณสมบัติ สาเหตุสำคัญ คือ ไม่พบเอกสารหลักฐานว่าได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตามหลักเกณฑ์ของ กกพ.

โดยจากนี้ กกพ.จะประชุมวันที่ 25 เม.ย.เพื่อประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการวันที่ 26 เม.ย.และขั้นตอนหลังจากมีการรับรองรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วจะกำหนดให้ลงนามซื้อขายไฟภายใน 120 วันและกำหนดการจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยยืนยันขั้นตอนการจับสลากโปร่งใสและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

20160422_pr12

          “การเสนอขายไฟ 281.32 เมกะวัตต์ต่ำกว่าแผนการรับซื้อที่กำหนดไว้ 300 เมกะวัตต์สาเหตุที่ได้ต่ำกว่าที่รับซื้อนั้นมาจากการยื่นขายไฟมีความซ้ำซ้อนกันในบางพื้นที่ ซึ่งความสามารถของระบบสายส่งจำกัด วิธีการคัดเลือกจะเลือกจะผู้ที่จับสลากได้หมายเลขลำดับต้นๆแต่หากเสนอขายไฟสูงกว่าสายส่งก็จะได้ตามจำนวนสายส่งรับได้แต่หากรายใดเสนอต่ำกว่าก็จะดึงรายอื่นเข้ามาเป็นลำดับต่อไปแต่หากเกินอีกก็จะเจรจาให้ผลิตเท่ากับความสามารถสายส่งถ้ายอมก็จบถ้าไม่ยอมก็จะเรียกลำดับถัดไปมาแทน”นายวีระพลกล่าว