งาน LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016

0
842
Untitled-pr11 Untitled-1

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน “LED Expo & Thailand Energy Saving Week 2016” โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 20 ปี (พ.ศ. 2558-2579) และโครงการ Thailand Energy Awards” ณ ฮอลล์ 4-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยงานดังกล่าวมีตั้งแต่วันที่ 19-22 เมษายนนี้

666

ทางด้านนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) บรรยายเรื่อง “แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ของเทศ กับมาตรการส่งเสริมแก่ผู้ประกอบการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล เกิดการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม และให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการเข้ารับฟังเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

 

Untitled-pr0111