UAC บุ๊ครายได้โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า-เสาเถียรใน Q2/59 นี้

0
675

นายกิตติ ชีวะเกตุ กรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายชัชพล ประสพโชค กรรมการ (กลางซ้าย) บริษัท ยูเอซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด หรือ UACE ในฐานะบริษัทลูกของ บมจ.ยูเอซี โกลบอล หรือ UAC รับมอบกิจการ โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ กำลังการผลิต 3.9 MW และ โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า กำลังการผลิต 3 MW อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จากนายประยุทธ ธงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ (กลางขวา) บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา พร้อมส่งสัญญาณรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งทันที เริ่มไตรมาส 2/2559 นี้ เป็นต้นไป โดยปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้มากกว่า 50 ล้านบาท หนุนผลงาน UAC เติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาว