กกพ. เปิดระบบแจ้งยกเว้นผ่านเว็บไม่ต้องขอใบอนุญาต Solar PV Rooftop

0
6226

       20160405_pr03นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ.  เปิดเผยว่า จากการที่มียกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองร่วม และการผ่อนผันให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น ปัจจุบัน สำนักงาน กกพ. ได้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (แจ้งยกเว้นฯ)

20160405_pr02

โดยท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนแจ้งการยกเว้นฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน www.erc.or.th เพียงเข้าไปเปิดดูคำแนะในการลงทะเบียนแจ้งยกเว้นฯ ซึ่งไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก ซ้ำซ้อน เพียงแค่เข้าไปกรอกและแนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กกพ. กำหนด เพียงเท่านี้ การลงทะเบียนถือว่าสมบูรณ์แล้ว