“พลเอกสุรศักดิ์”นำทีมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

0
1426

รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะข้าราชการลงพื้นที่พัทยารณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 25614 พร้อมเชิญชวนประชาชนลดรับ ลดให้ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารค ร่วมสร้างเมืองสีเขียวที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวานนี้ (14 ก.ย.2561) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีพลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก หลังจากพิธีเปิดได้เสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้เดินตรวจเยี่ยมตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เดินรณรงค์แจกถุงผ้าในตลาดสดและร้านค้าในตลาดลานโพธิ์นาเกลือ และขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการในการไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารให้แก่ลูกค้า เป็นการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนร่วมกัน

พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยากล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นอกจากนี้นายกเมืองพัทยายังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้ประกอบการ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสวางฟ้าพฤฒาราม) โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กลุ่มประมงพื้นบ้านชุมชนนาเกลือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนาเกลือ ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ผู้ประกอบการตัวแทนตลาดสดนาเกลือ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากบริษัทและผู้ประกอบการตัวแทนโรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โรงแรมสยามเบย์ชอว์ ในการสนับสนุนกิจกรรมและจัดนิทรรศการฯ

หลังจากนั้น พลเอกสุรศักดิ์ได้เดินทางไปยังชายหาดพัทยาเหนือ ในการตรวจดูโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา รวมทั้งเป็นประธานกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากลประจำปี 2561 โดยมีพลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยากล่าวต้อนรับ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ ซึ่งงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลโดยอาสาสมัครนักดำน้ำในช่วงเช้า และได้มารวมตัวนำขยะที่เก็บได้มารายงานผลในช่วงบ่ายด้วย

ภายในงานดังกล่าวได้จัดนิทรรศการชายหาดปลอดบุหรี่ ลดภัยสิ่งแวดล้อม การแสดงชุด “ขยะทะเลร้าย มหันตภัยใต้มหาสมุทร” การกล่าวแสดงความรู้สึกต่อมาตรการจัดการขยะทะเลในประเทศไทย โดยผู้แทนสมาคมชาวต่างประเทศในเมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักเห็นถึงธรรมชาติที่ถูกทำลายด้วยฝีมือมนุษย์ เป็นการสร้างจิตสำนึก และร่วมกันรณรงค์ไม่ทิ้งขยะในทะเลและสถานที่สาธารณะ

หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบอุปกรณ์เก็บขยะใต้ทะเลและขยะชายหาดแก่นักดำน้ำอาสาสมัคร และผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้พิทักษ์เมืองสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และเป็นประธานในการปล่อยขบวนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจที่มา จำนวนถึง 1,000 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ในการทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รณรงค์เก็บขยะ การจัดการ การกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างถูกวิธี เกิดการหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป