“ไพรินทร์” ประธานพิธีเปิดการสาธิตการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า

0
459

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย” โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลักคือ ขสมก., มจธ., กฟผ. และกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. โดยนำรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท Edison Motors จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้มาทดลองวิ่ง

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย” โดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในการนำรถโดยสารไฟฟ้าของบริษัท Edison Motors จำกัด จากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. เพื่อศึกษาข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน และสมรรถนะของรถโดยสาร

โดยภายในงานยังมีนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ, นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการบริหารกิจการองค์การ, นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในฐานะหัวหน้าโครงการฯ, รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, Mr.Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย, Mr.Sehyum Cho ประธานบริษัท Edison Motors จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารองค์การเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก.

หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ นายไพรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมรถโดยสารไฟฟ้าและทดลองนั่งรถโดยสารคันดังกล่าว เพื่อเดินทางไปเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ณ อู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4

อ้างอิงที่มา http://www.tigernews.tv/17/08/2018/21771/