รองนายกฯ’ประจิน’เปิดงาน SETA 2016

0
891

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมและนิทรรศการนานาชาติพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ Seta 2016 Sustainable Energy & Technology Asia 2016 (SETA 2016)” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม พร้อมด้วยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ

20160324_pr0031

รองนายกฯกล่าวว่า งาน SETA 2016 นับเป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาภาคพลังงานของประเทศ และศักยภาพในการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะเป็นเวทีเชื่อมความร่วมมือของประเทศในเอเชีย โดยมีผู้นำประเทศ และผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางออกในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมถึงสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย

112644

พลเอกอนันตพรกล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะได้ชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้อง องค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับทราบถึงแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ ซึ่งมีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานของโลก ที่มีเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ในขณะที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ

20160324_pr002
คุณสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ (คนขวา) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยเยี่ยมบูธ FOMM

โดยภายในงานแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนการประชุมวิชาการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่ 1.นโยบายและแผนพลังงาน 2.เทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้า 3.ภาคขนส่งและพลังงานทางเลือก 4.พลังงานที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว และส่วนการแสดงเทคโนโลยีล้ำยุคนั้นมีผู้ผลิตหลายรายเข้าร่วม อาทิ บริษัท BMW  บริษัท FOMM Corporation บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  และบริษัท Toyota Motors จะนำรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกมาแสดงในงาน ฯลฯ

112645  112646