รองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ปตท.สผ.

0
1145

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน จากพื้นที่ปฎิบัติการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ภายใต้โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมีนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ปตท.สผ. ให้การต้อนรับ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

20160318_pr02

งาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” จัดโดยกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยด้านพลังงาน ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั่วประเทศ โดย ปตท.สผ. ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเพื่อสังคมมาร่วมออกร้าน อาทิ กล้วยทอดจากโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุโขทัย ผักปลอดสารพิษจากโครงการมินิฟาร์มในจังหวัดกำแพงเพชร และสบู่ยางนาจากโครงการวิจัยของโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น