พลังงานตั้งเป้ารับซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ550เมกกะวัตต์

0
683

      ชวลิต พิชาลัย นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะของเสียเพื่อผลิตเป็นพลังงาน โดยขณะนี้มีสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 135.48 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าในปี 2560 จะสามารถรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเป็น 348 เมกะวัตต์ และสามารถรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมเริ่มที่ 10 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 358 เมกะวัตต์ และตั้ง เป้าหมายระยะยาวจะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากขยะรวม 550 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นขยะชุมชน 500 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวัตต์ เพื่อลดปัญหาการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะของเสียในประเทศ ตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี)