EEPจับมือนิปปอนติวเข้มผลิตไฟฟ้าแก้วิกฤตขยะล้นเมือง

0
1026

     20160301_pr2นายคณพศ นิจสิริภัช (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรือ EEP ร่วมกับ นายโคอิจิ ทานิโอกะ และนายโนริโอะ ฟูกินากะ บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน บูสซัน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย” (Municipal Solid Waste Management in Thailand) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยของประเทศอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ อาทิ นายจุนนิชิ โซเนะ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองคิวตะคิวชู ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเมืองคิวตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ,นางสาวคาคุโกะ โยชิดะ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP พร้อมด้วย ดร.ธราพงษ์ วิทิตศานต์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการแก้วิกฤตปัญหาขยะล้นเมืองได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ, สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ