มิตซูบิชิ–สจล.ร่วมวิจัยด้านบริหารจัดการพลังงาน

0
702

       รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมด้วย มร.ทาคายูกิ ฮายากาว่า ผู้จัดการทั่วไป บ.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิจัยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการวิจัยเรื่อง “ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร” ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาคารประหยัดพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม