รมช.อุตสาหกรรมบุกเมืองอุบลฯ เปิดศูนย์ ITC

0
1061


นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ ITC และงาน SMART SME ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ที่ให้บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงการจัดแสดงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ หรือนิสิตนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาเรียนรู้ นอกจากนี้ ภายในศูนย์ยังมีพื้นที่ Co-working Space และพื้นที่สำหรับการให้คำปรึกษาแนะนำ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการให้ SMEs เพิ่มศักยภาพสามารถก้าวสู่การเป็น SMART SME ทั้งนี้ในอนาคตยังมีการเชื่องโยงบริการไปยังอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

โอกาสนี้ ได้เข้าชมศูนย์SMART SME ด้วยเทคโนโลยี 4.0 ที่จัดกิจกรรมและการแสดงต่างๆ มากมาย เช่น การฝึกอบรมและทดลองใช้เครื่อง 3D Printing เครื่องบรรจุของเหลว Filling/เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า เป็นต้น ชมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตรปั้นแบรนด์ด้วย YouTube และ Facebook รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการอุปกรณ์เครื่องจักรกลทางการเกษตรและนวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล การแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลงานวิจัยของสถาบันการศึกษา จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน มากกว่า 10 หน่วยงานซึ่งมีผู้บริหารจากกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน อาทิ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา