กกพ.สร้างความเข้าใจ FiT Bidding 3 จังหวัดชายแดนใต้

0
723

วันนี้ (23 ก.พ.2558) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เตรียมความพร้อมการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากคือ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบ Feed-in Tariff ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา โดยได้เชิญผู้ประกอบการกลุ่มโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ได้ยื่นขอตรวจสอบ Feeder เข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการรับซื้อ เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนการยื่นข้อเสนอที่จะมีขึ้นช่วงปลายเดือน ก.พ. 59 นี้

สำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้จะเป็นการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าของเชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพในช่วงวันที่ 23-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th หรือ โทร.1204