กลุ่มมิตรผลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล เพาเวอร์ พรอสเพค

0
1595

กลุ่มมิตรผลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล เพาเวอร์ พรอสเพค

ตัวแทนกลุ่มมิตรผล ได้แก่ นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด และนายจิรศักดิ์ ว่องกุศลกิจ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อ) ร่วมลงนามในพิธีสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท เพาเวอร์ พรอสเพค มูลค่า 510 ล้านบาท จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีนายเสวก ศรีสุชาต (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) นายอำนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และนายชัยยิ่ง ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสแพค ทูล แอนด์ ดาย จำกัด เป็นผู้ลงนาม

20160221_artcle01 20160221_artcle02

โรงไฟฟ้าเพาเวอร์ พรอสเพค ตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ มีสัญญาการขายไฟ 8เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมีศักยภาพในการใช้วัตถุดิบชีวมวลหลากหลายประเภทในการผลิตไฟฟ้าชีวมวลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ แกลบ ไม้สับ ใบอ้อย การเข้าซื้อโรงไฟฟ้าเพาเวอร์ พรอสเพค ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มมิตรผลในการนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน มาปรับปรุงให้โรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต และจัดหาวัตถุดิบให้มีต้นทุนที่ถูกลง นอกจากนั้นแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงไฟฟ้าเพาเวอร์ พรอสเพค มีผู้ถือหุ้นจากโรงสีที่อยู่ติดกันจะช่วยให้โรงไฟฟ้ามีความได้เปรียบเรื่องค่าขนส่งวัตถุดิบ และความต้องการไฟฟ้าและไอน้ำภายในโรงสีข้าว โดยกลุ่มมิตรผลตั้งเป้าในการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ได้มาจากชานอ้อยให้ได้ 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2563