รมว.พลังงานคนใหม่ขับเคลื่อน4นโยบายเร่งด่วน

0
1291

รมว.พลังงานคนใหม่ถือฤกษ์ดีเข้าสักการะพระพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันแรก พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเร่งด่วน 4 เรื่องของกระทรวงพลังงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ทั้งเรื่องการเปิดประมูลแหล่งสัมปทาน ปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ การผลักดันนโยบาย Energy 4.0 และการสร้างเสถียรภาพไบโอดีเซล


วันนี้ (1 ธ.ค. 60) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เข้าสักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ

ภายหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สักการะพระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของกระทรวงพลังงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน อาทิ การขับเคลื่อนบูรณาการพลังงานระยะยาว โดยมีงาน 4 เรื่องเร่งด่วนที่จะเข้ามาดำเนินการก่อนได้แก่ 1.การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ (แหล่งเอราวัณ หมดอายุปี 2565 และแหล่งบงกชหมดอายุปี 2566) 2.การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ 3.การผลักดันนโยบาย Energy 4.0 (นวัตกรรมด้านพลังงานที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ)และ4.การสร้างเสถียรภาพไบโอดีเซล


โดยในส่วนของการเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุนั้น จะเริ่มหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันนี้(1 ธ.ค.)ทั้งผู้รับซื้อปิโตรเลียมอย่าง บริษัท ปตท. ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติอย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุด ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงานอยู่แล้วแต่ต้องขอเวลาพิจารณาให้เหมาะสมและชัดเจนที่สุดก่อนจะเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนที่ 12 เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2497 จบการศึกษา Bachelor of Science (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยม สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Doctor of Science (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจบการศึกษาเคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2523


สำหรับตำแหน่งการทำงานที่ผ่านมาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นต้น