ประชาสัมพันธ์

ผู้นำมุสลิมเยี่ยมชม PIM และอาคารประหยัดพลังงาน

ผู้นำมุสลิมเยี่ยมชม PIM และอาคารประหยัดพลังงาน

     นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ต้อนรับ นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ (ที่ห้าจากซ้าย) เลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะผู้นำมุสลิม จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษาและเยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ณ อาคาร CP ALL Academy แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้