กฟผ.จัดงาน EGAT Energy Forum 2017

สำหรับ Hilight ของงานครั้งนี้คือ การนำเสนอ Disruptive Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยพบกับ 24 สุดยอดหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมผลิตไฟฟ้า งานบริการ O&M และธุรกิจเชื้อเพลิงของ กฟผ.” ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทผู้ผลิต OEM ชั้นนำของโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานทดแทนจากบริษัทในเครือของ กฟผ. และสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

0
719

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทยจัดงาน EGAT Energy Forum 2017 ครั้งที่ 11 โชว์ 24 สุดยอดนวัตกรรมรองรับการผลิตไฟฟ้ายุค Energy 4.0 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ พร้อมนำเสนอศักยภาพและนวัตกรรมงานบริการ กฟผ. เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระดับสากล

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2017 ครั้งที่ 11  ภายใต้หัวข้อ “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry” โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับภายในงานมีบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP)  วิสาหกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้า และด้านการจัดการพลังงานเข้าร่วมงานกว่า 400 ราย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กฟผ. กล่าวว่า งาน EGAT Energy Forum 2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ในงานบริการต่าง ๆ ของ กฟผ. รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการผ่านการประชุมสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้บรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าทั้งระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจงานบริการและธุรกิจเชื้อเพลิง รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของ กฟผ. ในยุค Energy 4.0

สำหรับจุดเด่น (Hilight) ของงานครั้งนี้ คือ การนำเสนอ Disruptive Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยพบกับ 24 สุดยอดหัวข้อสัมมนาเกี่ยวกับ “นวัตกรรมผลิตไฟฟ้า งานบริการ O&M และธุรกิจเชื้อเพลิงของ กฟผ.” ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทผู้ผลิต OEM ชั้นนำของโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานทดแทน (Renewable Energy) จากบริษัทในเครือของ กฟผ. และสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  รวมถึงการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Energy 4.0” โดย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการศักยภาพของ กฟผ.  ชุด “Challenges to Innovation and Disruptive Technologies” นำเสนอความรู้ทางวิชาการจำนวน 9 ด้าน ได้แก่ ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนและแจ้งเตือนความปลอดภัยเขื่อน 4.0,  การบริหารจัดการอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, นวัตกรรมธุรกิจงานบริการโรเตอร์, ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา, กระบวนทัศน์อนาคตพลังงานไทย, แผนการพัฒนาศูนย์วิชาการงานเดินเครื่องและงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า, โรงไฟฟ้าอัจฉริยะ, นวัตกรรมธุรกิจการบริการด้านเคมีภัณฑ์ของโรงไฟฟ้า, ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า และพบกับ 24 หัวข้อสัมมนา ซึ่งแบ่งออกเป็น  4 ห้อง คือ ห้องที่ 1 เรื่อง การเดินเครื่องและประสิทธิภาพของการเดินเครื่อง (Operation and Efficiency), ห้องที่ 2 เรื่อง การบำรุงรักษา (Maintenance and Engineering), ห้องที่ 3 เรื่อง ความท้าทายของอุตสาหกรรมพลังงานไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Challenges to Innovation and Disruptive Technologies in Thailand Power Industry) โดย นายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และห้องที่ 4 เรื่องLNG, เถ้าลอย (Ash) เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การจัดงาน EGAT Energy Forum 2017 ถือเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. กับเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ  และสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ในระดับสากล ทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป