ประชาสัมพันธ์

กบง.รับซื้อไฟโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี 300 เมกกะวัตต์

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เคาะแล้วให้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีช่วงแรกไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ โดยเตรียมเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมวันที่ 25 ต.ค.2560 นี้  ก่อนออกประกาศหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการต่อไป 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวสายพลังงาน รายงานว่า  ในวันที่ 20 ต.ค. 2560 ทาง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้เรียกประชุม กบง.นัดพิเศษ เพื่อพิจารณาวาระการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาแบบเสรี (โซลาร์รูฟท็อปเสรี) เป็นการเฉพาะ  โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมไม่ได้มีการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนเหมือนการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจากกระทรวงพลังงาน จะต้องนำเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรีจากมติของ กบง.  เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 25 ต.ค.2560 นี้เสียก่อน

อย่างไรก็ตามในหลักการสำคัญที่ กบง.ได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งนี้ แล้วนั้น คือจะให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี ในช่วงแรกไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ โดยจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเสียก่อน  จึงจะพิจารณารับซื้อไฟฟ้าที่เหลือส่วนเกิน ในอัตราที่ไม่แพงไปกว่าราคาขายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ก่อนหน้านี้ ในวาระการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี  เคยมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของ กบง.แล้ว  ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.2560 ที่ผ่านมา แต่ที่ประชุมยังไม่อนุมัติ โดยให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ไปจัดทำในรายละเอียดปลีกย่อย ที่ยังเป็นประเด็นปัญหาให้เกิดความชัดเจนเสียก่อน เพื่อนำกลับมาพิจารณาในการประชุม กบง. นัดพิเศษ ในครั้งนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นที่ พพ. ได้กลับไปพิจารณารายละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจน  อาทิ เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ  ,ระยะเวลาเปิด-ปิดโครงการ  และวิธีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการที่ต้องเป็นธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะมีการกำหนดปริมาณเปิดรับซื้อเป็นรายภาค ซึ่งจะพิจารณาตามสายส่งไฟฟ้าที่สามารถรองรับได้  เป็นต้น

ทั้งนี้ พพ. ได้มีการว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปเสรี และได้มีการสรุปผลการศึกษาส่งให้กับทาง พพ.แล้ว  โดยมีข้อเสนอไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่  1. เปิดรับซื้อปีละ 300 เมกะวัตต์ จนครบเป้าหมายที่ 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP2015  ส่วนทางเลือกที่ 2.คือ เปิดรับซื้อปีละ 600 เมกะวัตต์ จนครบเป้าหมาย 12,000 เมกะวัตต์ ในปี 2579 และทางเลือกที่ 3. เปิดรับซื้อปีละ 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี หรือครบเป้าหมายที่ 3,000 เมกะวัตต์ในปี 2563

อ้างอิงที่มา http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/985