‘บิ๊กตู่’ร่อนบทความพัฒนาชาติ-หนุนพลังงานทดแทนให้เข้มแข็ง

0
601

นายกรัฐมนตรีเขียนบทความเรื่องพัฒนาชาติ หวังสร้างดุลยภาพกับการปฏิรูปในมิติอื่นๆ ทั้งด้านการลดนำเข้าพลังงาน สร้างความเข้มแข็งในการใช้พลังงานทดแทน ดร.ทวารัฐยืนยันเงินในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังอยู่ครบ ไม่ได้ตกแต่งบัญชี ตรวจสอบได้

     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เขียนบทความ “จากใจนายกรัฐมนตรี” ลงจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชนฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ความตอนหนึ่งว่า สิ่งสำคัญที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เพื่อให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ มีดุลยภาพกับการปฏิรูปในมิติอื่นๆ ด้านพลังงานนั้นจะลดการนำเข้า ลดการพึ่งพา สร้างความเข้มแข็งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์ฟาร์ม ด้านกำจัดขยะมูลฝอย สร้างมูลค่า เปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน เช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น

ทวารัฐ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มบุคคลไปยื่นหนังสือตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ทางสนพ. ยืนยันตัวเลขเงินกองทุนฯอยู่ครบ และไม่มีการตกแต่งตัวเลขในบัญชีและสถานะทางการเงินแต่อย่างใด โดยกองทุนฯ ได้ฝากเงินกับธนาคารไว้ 2 ที่ คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานขาว มีจำนวนเงิน 35,413.36 ล้านบาท และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากิ่งเพชร จำนวนเงิน 73.58 ล้านบาท รวมจากทั้ง 2 ธนาคาร เป็นมูลค่า 35,486.94 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

20160215_PR02

      ทางด้านพล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธาน คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลเปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการฯเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งได้รับเงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (แอดเดอร์) สามารถเปลี่ยนระบบสนับสนุนเป็นเงินส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า ตามต้นทุนที่แท้จริง (Feed-in Tariff : FiT) หรือฟีดอินทารีฟส์ได้ แต่คณะอนุกรรมการฯต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากการเปลี่ยนครั้งนี้จะส่งผลกระทบหลายด้าน

     ที่สำคัญส่งผลให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจทำให้เกิดการเก็งกำไร เนื่องจากมี กลุ่มทุน พร้อมซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบแอดเดอร์ ซึ่งปิดกิจการ ทำให้พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงอื่นใน ระบบแอดเดอร์เรียกร้องขอเปลี่ยนเป็นระบบ FiT ตาม