กฟผ.เตรียมรับมือแหล่งยาดานา เมียนมาหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ

0
1095

      นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งให้ กฟผ.ทราบถึงแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา ประเทศเมียนมาระหว่างวันที่ 20-23กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเชื่อมต่อแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติบาดัมยาร์ (Badamyar) ซึ่งเป็นหลุมผลิตก๊าซธรรมชาติใหม่ของแหล่งยาดานา ทำให้ก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาจากเมียนมาหายไปทั้งหมดวันละประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ต่อฟุต

2016090-Pr01      ทั้งนี้ จะส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าในฝั่งภาคตะวันตกทั้งหมด ได้แก่ โรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)โรงไฟฟ้า บริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด โรงไฟฟ้า บริษัท ไตรเอ็นเนอร์ยี่ จำกัดโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าราชบุรีเวิลด์

      โดย กฟผ.ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้คือ ด้านระบบผลิต ให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือชุดที่ 1 และ 2 เดินเครื่องด้วยก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรีใช้น้ำมันเตาแทน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีใช้น้ำมันดีเซลแทนตามความจำเป็น คาดว่าจะใช้น้ำมันเตาประมาณ 22 ล้านลิตร และน้ำมันดีเซลประมาณ 7 ล้านลิตร เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติที่หยุดจ่ายดังกล่าว สำหรับด้านระบบส่ง ได้มีการตรวจสอบสายส่งและอุปกรณ์สำคัญให้พร้อมใช้งานก่อนเริ่มหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ และหยุดการบำรุงรักษาระบบส่งช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ

      นายสุธนกล่าวว่า จากมาตรการเตรียมพร้อมรับมือนั้น กฟผ.ขอให้ความมั่นใจว่าการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติในช่วงดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม กฟผ.ขอความร่วมมือประชาชนช่วยลดการใช้ไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย