กฟน.มอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน

0
971

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นายชัยยงค์ พัวพงศกร รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ MEA เป็นประธานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” MEA Energy Saving Building Awards 2015 พร้อมคณะผู้บริหาร กฟน. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหาร อาคารประเภทมหาวิทยาลัย อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าที่ได้รับรางวัลสูงสุดปีที่ 3 และผู้แทนอาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อที่ได้รับตราสัญลักษณ์ปีที่ 4 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ