“กลุ่ม ปตท.–ก.พลังงาน” มอบสิ่่งของ-เงินช่วยผู้ประสบภัย

กระทรวงพลังงานร่วมบริจาคช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่กลุ่มปตท.เร่งมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมต่อเนื่อง ส่ง PTTGroup SEALs ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดแผนบรรเทาความเดือดร้อนสองระยะ ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะฟื้นฟู

0
1273

กระทรวงพลังงานร่วมบริจาคช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่กลุ่มปตท.เร่งมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมต่อเนื่อง ส่ง PTTGroup SEALs ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดแผนบรรเทาความเดือดร้อนสองระยะ ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะฟื้นฟู

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้บริหารในสังกัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี จัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ

โดยยอดเงินบริจาคของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัดสูงถึง 42,187,494 บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งยอดเงินดังกล่าวจะรวมกับยอดเงินของโครงการฯ จากรัฐบาลเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้

ขณะที่นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์อุทกภัย ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายพื้นที่ โดยจัดตั้งโครงการ “กลุ่ม ปตท. รวมพลังช่วยผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” สนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวน 20 ล้านบาท ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการ “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท. มีแผนดำเนินการช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน และระยะฟื้นฟู โดยระยะเร่งด่วน ปตท. ได้สนับสนุนน้ำมันสำหรับกิจการของโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาพยาบาล จำนวน 5,000 ชุด นอกจากนี้ ยังได้ช่วยสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ อาทิ ขวดน้ำดื่ม ถังก๊าซหุงต้ม ถุงยังชีพผ่านปลัดจังหวัดสกลนคร จำนวน 1,000 ชุด ทันทีที่เกิดอุทกภัย ขณะเดียวกันพนักงานกลุ่ม ปตท. ในนาม ’ชมรมพลังไทย ใจอาสา’ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้ร่วมแรงร่วมใจบรรจุถุงยังชีพเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายอีกกว่า 5,000 ชุด รวมทั้งพนักงานกลุ่ม ปตท. ในชื่อ PTT Group SEALs ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีและต่อเนื่อง ขณะที่แผนระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด จะมีการตั้งหน่วยฟื้นฟูกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย บรรเทาความเสียหายของทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

“ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ปตท. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเร่งด่วนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน และขอขอบคุณผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนับสนุนให้สถานีบริการน้ำมันเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องรวมกว่า 50 ล้านบาท และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนร่วมก้าวผ่านวิกฤตภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้” นายเทวินทร์กล่าว