ครม.ไฟเขียวกฟภ.ลงทุน 4 พันล้านพัฒนาไฟฟ้าเขตศก.พิเศษ

0
1214


นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวานนี้ (1 ส.ค.) มีมติเห็นชอบโครงการการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 วงเงิน 4,000 ล้านบาทตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)เสนอโดยให้ใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินกู้ในประเทศประมาณ 3,000 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. 1,000 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนใน 4 จังหวัดประกอบไปด้วย เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี และเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.นราธิวาส โดยครอบคลุมการลงทุนทั้งในด้านสายส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าเพื่อกำลังส่งไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยโครงการทั้งหมดจะใช้เวลาในการลงทุนประมาณ 3 ปี

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการลงทุนในโครงการนี้ควรมีการพิจารณาการลงทุนให้มีความพร้อมรองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจที่อยู่คนละฝั่งชายแดนของสองประเทศด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 5,112ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา โดยจัดสรรเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 500 ล้านบาท และในเส้นทางสายบางใหญ่-กาญจนบุรีเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 1,842 ล้านบาท และค่าก่อสร้างงานโยธา วงเงิน 2,770 ล้านบาท