ปตท.เปิดกว้างรับเอกชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปั๊ม

GPSC พร้อมติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.นำร่อง 3 แห่ง ซึ่งรูปแบบการร่วมทุน และสัดส่วนผลตอบแทนการลงทุนอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับปตท. "อรรถพล" ย้ำเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปั๊ม ปตท. นอกเหนือจาก GPSC

0
3019

GPSC พร้อมติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.นำร่อง 3 แห่ง ซึ่งรูปแบบการร่วมทุน และสัดส่วนผลตอบแทนการลงทุนอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับปตท. “อรรถพล” ย้ำเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปั๊ม ปตท. นอกเหนือจากจีพีเอสซี

นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่าในปีนี้ บริษัทจะติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป)ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.นำร่อง 3 แห่ง ซึ่งรูปแบบการร่วมทุน และสัดส่วนผลตอบแทนการลงทุนอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดร่วมกับปตท. พร้อมทั้งประเมินผลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปดังกล่าว เพื่อวางแผนขยายการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่เหลือเพิ่มเติม ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป และนำเข้าแผงโซลาร์ที่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ  โดยโครงการนำร่องติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในสถานีบริการน้ำมัน 3 แห่งในปีนี้

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.อยู่ระหว่างการหารือกับจีพีเอสซี เพื่อเลือกปั๊มน้ำมันและเงื่อนไขรายละเอียดในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปั๊มน้ำมัน ปตท. ทำให้ปั๊มปตท.จ่ายค่าไฟที่ต่ำลงจากการซื้อไฟฟ้าในระบบ โดยปีนี้คงติดตั้งไม่เกิน 10 ปั๊ม จะเริ่มจากปั๊มน้ำมัน ปตท.ที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนและบริหารเอง (COCO) แต่หากดีลเลอร์รายใดสนใจลงทุนก็สามารถดำเนินการได้ นอกจากนี้ ปตท.ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในปั๊ม ปตท. นอกเหนือจากจีพีเอสซี เนื่องจากปั๊มน้ำมัน ปตท.มีมากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ และการเปิดให้บริษัทอื่นเข้ามาติดตั้งจะเป็นการประเมินหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้วย