บางจากฯซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม10,000ตันช่วยเหลือเกษตรกร

0
1035

“บางจากไบโอฟูเอล” ในเครือ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 ซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่ม 10,000 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ ระบุบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมีมากกว่า 4 แสนตัน


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันผลผลิตปาล์มที่ล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ บริษัท บางจากฯ ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทยมาโดยตลอด จึงมีนโยบายให้บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล B100 เพิ่มสำรองน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาวะที่ราคาผลปาล์มตกต่ำ และจะได้ช่วยกระตุ้นราคาผลผลิตปาล์มให้ดีขึ้น ตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัดมีกำลังการผลิต 810,000 ลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 20,000 ตันต่อเดือน จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มปริมาณสำรองอีก 10,000 ตัน ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการรับซื้อมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถรับซื้อได้ครบตามเป้าหมายภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

อนึ่ง ปัจจุบันสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมีมากกว่า 4 แสนตัน จากปกติมี 2 แสนตัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลง จากเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมราคาอยู่ที่ 27 บาทต่อกิโลกรัม ราคา ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ปรับตัวลดลงเหลือ 23 บาทต่อกิโลกรัม