ประชาสัมพันธ์

รมต.พลังงานเยี่ยมชมแหล่งสิริกิติ์แหล่งน้ำมันบนบกใหญ่ที่สุด

     พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมแหล่งสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีนายสมพร ว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ภายใต้โครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนซึ่ง ปตท.สผ.ให้การสนับสนุนด้วย

20160125_PR01-01แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ในโครงการเอส 1 ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สามารถผลิตน้ำมันดิบเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศด้วยอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 29,000 บาร์เรลต่อวัน และยังเป็นต้นแบบของการประกอบกิจการปิโตรเลียมซึ่งอยู่ร่วมกับชุมชน โดยนำก๊าซธรรมชาติส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดิบมาเป็นเชื้อเพลิงแก่สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม อ.กงไกลาศ จ.สุโขทัย ในราคาต่ำเพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าในการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชน