ประชาสัมพันธ์

รัฐออกกม.คุมเข้มขยะจากโซลาร์เซลล์

กระทรวงพลังงาน จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หาทางออกปัญหาขยะจากแผงโซลาร์เซลล์  ระบุอีก 15 ปี แผงโซลาร์หลายร้อยตันจะกลายเป็นขยะ  ด้าน พพ.คาดกฎหมายเพื่อควบคุมการกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ที่จะหมดอายุอย่างถูกต้อง จะเริ่มบังคับใช้ในปี2561  พร้อมเกิดธุรกิจ รับจำกัดแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน (พน.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วางมาตรการควบคุมการกำจัดแผงโซลาร์เซลล์ที่จะหมดอายุอย่างถูกต้องในอนาคต โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการออกกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐได้ให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) และปัจจุบันกำลังจะส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งจะทำให้อนาคตจะเกิดปัญหาขยะจากแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมาก

ทั้งนี้ในเบื้องต้นภาคเอกชนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์จะมีข้อตกลงกับบริษัทที่ขายแผงโซล่าร์เซลล์อยู่แล้ว ว่า บริษัทผู้ขายแผงจะต้องรับทำลายแผงเมื่อหมดอายุ  รวมทั้งขณะนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ได้ออกประมวลหลักการปฏิบัติงาน (Code of Practice หรือ CoP) ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ที่จะควบคุมการกำจัดขยะแผงโซลาร์เซลล์ไว้แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการจะต้องออกเป็นกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ

ด้านนายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า แผงโซลาร์เซลล์ที่จะเริ่มหมดอายุกลุ่มแรกนับหลายร้อยตันจะเกิดขึ้นในอีก 15 ปีข้างหน้า ดังนั้นภาครัฐได้เริ่มเตรียมการรับมือกับปัญหาขยะแผงโซลาร์เซลล์มาระยะหนึ่งแล้ว โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้เคยจัดทำเป็นแผนแม่บทเกี่ยวกับการกำจัดขยะแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการรีไซเคิลเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม คาดว่าภาครัฐจะเร่งออกกฎหมายหรือระเบียบการควบคุมแผงโซลาร์เซลล์และน่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 นี้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์แผงหมดอายุในอนาคต ทั้งนี้เบื้องต้นอาจต้องมีบริษัทที่รับจำกัดแผงโซลาร์เซลล์หมดอายุเกิดขึ้น โดยอาจเป็นบริษัทที่รับกำจัดแบตเตอรี่ที่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ เพราะมีประสิทธิภาพเหมาะสม ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงานจะเป็นฝ่ายสนับสนุนข้อมูลวิธีการกำจัดที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป