กลุ่ม ปตท. เปิดตัว ‘พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส’  รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า นำร่องการใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ  ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน   โดยระยะเริ่มต้นมีให้บริการ3คัน เน้นอำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่ม ปตท. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และประชาชนที่มาติดต่องาน เพื่อทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม  

วันนี้ (1 มิ.ย.2560) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดตัว พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าจากความร่วมมือของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งถือเป็นโครงการ นำร่องการใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้าในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ  ตามแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงาน  เพื่อส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย  โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานนำโดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหาร ปตท.นำโดยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

พลเอกอนันตพรเปิดเผยว่า  กระทรวงพลังงานมีแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ให้เกิดการใช้งานจริงด้วยแผนการดำเนินการ 3 ระยะ  ซึ่งพีทีที กรุ๊ป อีวี บัส ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแผนงานระยะที่ 1 ที่เน้นการนำร่องการใช้งานในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ  และจะขยายผลไปสู่การมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงระบบการจัดการต่างๆ  เพื่อให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลในที่สุด

          “ปัจจุบันมีกระแสสังคมเรียกร้องให้ภาครัฐลดภาษีรถ EV แต่มาตรการดังกล่าวจะใช้กับประเทศผู้ผลิตรถ EV เป็นหลัก เช่น จีน และสหรัฐฯ ในขณะที่ไทยซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถ EV  จึงต้องพิจารณามาตรการส่งเสริมด้านอื่นๆ เช่น สิทธิพิเศษจุดจอดรถ EV มาตรการด้านภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ EV เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการที่จะนำมาใช้ต้องสมดุลระหว่างนักธุรกิจและความมั่นคงพลังงานประเทศ” พล.อ.อนันตพรกล่าว

นายเทวินทร์กล่าวว่า พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส เป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าต้นแบบที่เกิดขึ้นจาก องค์ความรู้ของ กลุ่ม ปตท. ผลิตขึ้นใหม่ในไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด  พระราชบัญญัติ  และประกาศต่างๆ ด้านการจราจรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการประกาศใช้ในประเทศ  มีขนาดเทียบเท่ารถมินิบัส โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารทั่วไป 2 คัน และรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษรองรับผู้พิการ 1 คัน แต่ละคัน สามารถรองรับผู้โดยสารนั่งได้จำนวน 20 คน  ผู้โดยสารยืนจำนวน 20 คน  รวม 40 คน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% พร้อมระบบปรับอากาศภายในตัวรถ  กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ลิเธียมขนาด 35.3  กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) สำหรับรถโดยสารทั่วไป และ ขนาด 80 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)  สำหรับรถที่มีอุปกรณ์พิเศษเพื่อผู้พิการ ใช้เวลาในการชาร์จแบบเร็ว 20 นาที และแบบปกติ 2 ชั่วโมง  วิ่งได้ระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 60–100 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอร์รี่ต่อการชาร์จ  1 ครั้ง  ซึ่งได้มีการติดตั้งจุดชาร์จ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับส่งพนักงานในกลุ่ม ปตท. ข้าราชการกระทรวงพลังงาน และประชาชนที่มาติดต่องาน เพื่อทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม  โดย พีทีที กรุ๊ป อีวี บัส จะวิ่งในเส้นทางอาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ไปยังสถานีรถไฟฟ้า BTS/ MRT หมอชิต/จตุจักร

ปัจจุบัน  ปตท. ได้เปิดตัวสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (PTT EV Station) ทั้งสิ้น  6 แห่ง ได้แก่ จุดชาร์จ ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาแหลมฉบังขาออก จ.ชลบุรี  สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขา The Crystal PTT ถ.ชัยพฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาเข้า) และ  สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (บางนาขาออก) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า