กกพ. ชี้ทิศทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ลงทุนจะเบนเข็มจากโซลาร์ฟาร์ม สู่โซลาร์เซลล์ที่ผลิตเพื่อใช้เอง หรือ Isolated Power Supply –IPSมากขึ้น หลังภายใน1-2ปีข้างหน้า รัฐจะหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มเนื่องจากไม่สามารถควบคุมพื้นที่การผลิตได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ปี2560 กกพ.เปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอีก 874 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดเม็ดเงินลงทุนอีก 43,700 ล้านบาท

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษกกพ. เปิดเผยว่า ทิศทางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าร์เซลล์)ในประเทศไทยนับจากนี้จะหันไปสู่การผลิตไฟฟ้าแบบผลิตเองใช้เอง หรือ Isolated Power Supply –IPS เป็นหลัก จากปัจจุบันที่มีการผลิตไฟฟ้าในแบบดังกล่าวแล้ว 83 เมกะวัตต์ และคาดว่าแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนที่ลดลงมาก อีกทั้งจะมีการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซล่าร์รูฟท็อป)แบบเสรีมากขึ้นด้วย

“การผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์แบบ IPS จะช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ครบ 6,000 เมกะวัตต์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(PDP) ในปี 2579 จากปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์เข้าระบบรวมแล้วประมาณ 3,200 เมกะวัตต์ ขณะที่การผลิตไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มนั้นภาครัฐจะหยุดรับซื้อในระยะ 1-2 ปีนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่การผลิตไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม”

ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบ IPS หากต่ำกว่า 1 เมกะวัตต์ ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 ) แต่ต้องมาจดแจ้งใบอนุญาตจาก กกพ. และขอใบอนุญาตพลังงานควบคุมจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เพื่อนำไปเชื่อมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้ามีกฎเกณฑ์กำหนดให้ผลิตติดตั้งโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 กิโลวัตต์จะต้องติดตั้งเครื่องดีเลย์เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าไหลย้อนกลับเข้าระบบของการไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงต้องมีใบอนุญาตจาก พพ. มาขอเชื่อมระบบสายส่งกับการไฟฟ้า

ในขณะที่การเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในปี 2560 นั้น นายวีระพล กล่าวว่า จะยังมีการเปิดรับซื้อรวมทั้งสิ้น 874 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยสร้างเม็ดเงินในการลงทุนได้ประมาณ 43,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม) กลุ่มราชการและสหกรณ์การเกษตร 219 เมกะวัตต์ 2.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรบกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP Hybrid) 300 เมกะวัตต์ 3.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานสำหรบกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(VSPP Hybrid) 269 เมกะวัตต์ 4.โครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊ส)ที่ภาคใต้ 8 เมกะวัตต์ และ 5.โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์