พพ.เร่งอบรมวิศวกรกว่า 1,000 คน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินอาคารตามกฎหมายประหยัดพลังงานในอาคารใหม่ และอาคารดัดแปลงที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรต้องลดพลังงานให้ได้ขั้นต่ำ 10% คาดเริ่มบังคับใช้เป็นครั้งแรก ก.ย. 2560 นี้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ “ร่างกฎหมายเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร” ว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการควบคุมอาคารได้เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมยกร่างกฎหมายเสนอต่อกรมโยธาธิการ และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ความเห็นชอบเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่าจะออกประกาศกฎหมายดังกล่าวได้ประมาณเดือนมิ.ย. 2560 นี้ และมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศ 120 วัน หรือประมาณเดือน ก.ย. 2560

โดยสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวจะบังคับให้อาคารสร้างใหม่และอาคารดัดแปลงซึ่งที่มีเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไปต้องออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงานให้ได้ขั้นต่ำ 10% เมื่อเทียบกับอาคารแบบเดิม ซึ่งขณะนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้อบรมวิศวกรเพื่อออกแบบอาคารให้สอดรับดับกฎหมายดังกล่าวไปแล้วกว่า 1,000 คน และเมื่อกฎหมายประกาศใช้ ทางวิศวกรที่ผ่านการอบรมจะต้องมาทดสอบเพื่อขอขั้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินอาคารตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางเจ้าหน้าที่รัฐจะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยนอกจากกฎหมายจะบังคับใช้กับตึกใหญ่ขนาด 10,000 ตารางเมตรแล้ว ยังกำหนดให้บังคับใช้กับอาคารขนาด 5,000 ตารางเมตรในปี 2562 จากนั้นจะบังคับใช้กับอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรในปี 2563 ด้วย

จากสถิติ ที่พพ.มีการรวบรวมไว้ ประเมินว่าจะมีอาคารขนาด 10,000 ตารางเมตร เกิดขึ้น ประมาณ 100 แห่งต่อปี ส่วนขนาด 5,000 ตารางเมตร เกิดขึ้น 400 อาคารต่อปี และขนาด 2,000 ตารางเมตรเกิดขึ้น 700 ตารางเมตรต่อปี ส่วนที่ขนาด 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปเกิดขึ้นถึง 1,200 อาคารต่อปี โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวัสดุอาคารมีการพัฒนาต่อเนื่อง ดังนั้นทุกๆ 3-4 ปีจะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์การประหยัดพลังงานในอาคารใหม่ให้ทันสมัยและเพิ่มการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า นอกจากกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานในอาคารตามกฎหมายใหม่ดังกล่าวให้ได้ 10%แล้ว ยังตั้งเป้าให้ปี 2579 เกิดการลดใช้พลังงานในอาคารตามกฎหมายนี้ให้ได้ 1,166 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) ด้วย

กฎหมายการประหยัดพลังงานในอาคารที่จะมีผลบังคับใช้เร็วๆนี้ เป็นมาตรฐานที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของ สิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งมีใช้นานแล้ว แต่ในส่วนประเทศไทยนั้น เพิ่งจะเริ่มใช้ครั้งแรก ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานอาคารของประเทศที่มีอยู่เดิม ให้สูงขึ้น