GPSC เตรียมนำร่องติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาปั๊มน้ำมัน ปตท. 2 แห่งที่สร้างใหม่ในปี 2560 นี้ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองขนาด 40-50 กิโลวัตต์ต่อแห่ง ชี้ช่วยประหยัดและสนองนโยบาย Green Portfolio ระบุหากประสบความสำเร็จเตรียมขยายไปยังปั๊มสร้างใหม่อื่นๆและปั๊มที่จะมีการปรับปรุงใหญ่

นายเติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GPSC ได้เจรจากับบริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (PTTRM) เพื่อเตรียมนำร่องติดตั้งแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. 2 แห่งที่จะสร้างใหม่ มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 40-50 กิโลวัตต์ต่อแห่ง โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้ในปั๊มน้ำมันเอง ไม่มีการขายไฟฟ้าเข้าระบบแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้ว และยังแสดงถึงว่ากลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. มีความร่วมมือกันที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนตามนโยบาย Green Portfolio ที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ GPSC จะทดลองติดตั้งโซล่าร์เซลล์บนหลังคาเฉพาะสถานีบริการ 2 แห่งก่อน จากที่ ปตท.มีแผนจะขยายปั๊มน้ำมันเพิ่ม 30 แห่งในปี 2560 นี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกสถานที่ และหากประสบความสำเร็จก็จะไปติดตั้งในปั๊มน้ำมันที่สร้างใหม่แห่งอื่นๆ ต่อไป ส่วนปั๊มเดิมหรือปั๊มที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีแผนจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ เนื่องจากโครงสร้างหลังคาไม่ได้ออกแบบมารองรับแผงโซลาร์เซลล์ไว้ อย่างไรก็ตาม ปกติปั๊มน้ำมันจะมีการลงทุนปรับปรุงใหม่เป็นประจำทุก 4-5 ปี ซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ออกแบบติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ได้เช่นกัน

สำหรับปั๊มใหม่ที่จะติดตั้งโซล่าร์เซลล์นั้นเบื้องต้นต้องเป็นปั๊มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ มีหัวจ่ายน้ำมันประมาณ 8 หัวจ่าย มีร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ ศูนย์บริการ PROCheck และร้านการแฟอเมซอน เพราะมีการใช้ไฟฟ้ามาก โดยเฉพาะตู้แช่อาหาร ซึ่งจะคุ้มค่ากับการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง