ภูเก็ตจัดโครงการบริหารจัดการขยะทะเลพื้นที่แหลมตุ๊กแก

0
838

จังหวัดภูเก็ตนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการบริหารจัดการขยะทะเล “เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศน์ที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนแหลมตุ๊กแก”

วันนี้ (16 มี.ค. 60) ที่บริเวณชุมชนแหลมตุ๊กแก เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายจีระศักดิ์ ชูความดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการโครงการบริหารจัดการขยะทะเล “เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศน์ที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนแหลมตุ๊กแก” โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลรัษฎา นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นางนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

20170316_pr03
นายวัชรินทร์กล่าวว่า ขยะทะเลจัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ขาดการแก้ไขอย่างถูกต้อง และจากสถานการณ์ประเทศไทยถูกระบุว่ามีขยะทางทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการปล่อยขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน ซึ่งขยะนั้น ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญ เช่น ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน และชายหาด ทำให้ระบบนิเวศดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวทำลายทัศนียภาพทางทะเลที่สวยงาม ทำให้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวลดลง ซึ่งเป็นแหล่งสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดเป็นจำนวนมากต่อปี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทั้งของสัตว์ทะเลและมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บจากขยะบริเวณชายหาด ผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายาก

โดยพบว่าร้อยละ 2 – 5 ของสัตว์ทะเลหายาก และใกล้สูญพันธุ์ที่ตายมีสาเหตุมาจากการกินขยะทะเล ทางสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหาขยะทะเลที่นับวันจะส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น ทั้งต่อระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตในทะเลและคุณภาพของผู้คนจึงได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะทางทะเลเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก เพื่อส่งเสริมการเก็บขยะทางทะเลอย่างเป็นระบบร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคน ทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด ชุมชน บ้านเรือนด้วยการไม่ทิ้งขยะลงทะเลและพื้นที่อื่นๆ

20170316_pr02

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการรณรงค์เก็บขยะทั้งบริเวณชายหาด และดำน้ำบริเวณแนวปะการังใต้ท้องทะเลขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว นักดำน้ำ และผู้ประกอบการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับปัญหาขยะในทะเล ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือในการช่วยลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายต่อแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ทำให้ปะการังมีโอกาสฟื้นตัวและทัศนียภาพใต้ท้องทะเลมีความสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านี้จึงถือเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน