สจล.รุกพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์

0
953

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รุกสร้างแนวทางการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนในประเทศไทย แก่นักศึกษา สจล. โดยลงนามความร่วมมือกับนายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรใต้แผงโซลาร์เซลล์ และการประยุกต์ใช้ในบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ โดยมีผู้บริหารจากทั้งสองแห่งร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้