รัฐทุ่มงบลงทุนเศรษฐกิจชีวภาพ 4 แสนล้าน

0
255

รัฐบาลเปิดตัวแผน”เศรษฐกิจชีวภาพ“คาดใช้เงินลงทุน 4 แสนล้าน เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็น Bio Hub ของภูมิภาคและของโลก โดยมีพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยไป เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2560

การจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการขับเคลื่อนการลงทุนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวแผนเศรษฐกิจชีวภาพอย่างเป็นทางการในครั้งนี้มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าทีมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ เป็นประธาน พร้อมด้วยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอิสระ ว่องกุศล หัวหน้าทีมภาคเอกชนสานพลังประชารัฐ  และคณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ซึ่งมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าทีมภาครัฐ และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชนร่วมลงนามระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาและวิจัย รวมทั้งสิ้น 23  หน่วยงาน

20170123_pr01

สำหรับการขับเคลื่อน “เศรษฐกิจชีวภาพ  (Bio economy)” มีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา Bioeconomy ในระยะเวลา 10 ปี มีกรอบการลงทุนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 แสนลานบาท แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปี 2560-2561 เงินลงทุนประมาณ 51,000 ล้านบาท เพื่อต่อยอดการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เคมีชีวภาพ อาหาร และชีวเภสัชภัณฑ์ ผลักดันการสร้างอุปสงค์และตลาด ระยะที่ 2 ปี 2562-2564 เงินลงทุน ประมาณ 182,000 ลานบาท เพื่อสร้าง Biorefinery Complexes ที่ครบวงจร และเมืองใหม่บนเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมอย่างครบวงจร Biopolis และระยะที่ 3 ปี 2565-2569 เม็ดเงินลงทุนประมาณ 132,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับสู่ Regional Hub เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของโลก