ข่าวเด่น ประชาสัมพันธ์

เก็บตกเวทีพลังงานภาคใต้ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม

ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจัดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกัน 3 จังหวัดคือ สุราษฏร์ธานี  กระบี่ และสงขลา เพื่อให้ครอบคลุมทุกจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมทั้ง 3 เวที รวมมากกว่า 3,000 คน โดยกิจกรรมหลักของทั้ง 3 เวทีแบ่งเป็น 2  ส่วน

        ส่วนแรกในภาคเช้า เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงพลังงาน ซึ่งนำเสนอข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเสนอทางเลือกการสร้างโรงไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และยอมรับได้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำเสนอข้อพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับทางเลือกต่างๆ ที่ กฟผ. นำเสนอ ส่วนในภาคบ่ายจะเป็นการรับทราบความคิดเห็นและนำเสนอข้อคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ จำนวน 25 ท่านในแต่ละเวที

20170401_pr03

ภาพรวมของการเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าในภาคใต้ และรับทราบความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้นั้น พบว่าทุกฝ่ายมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ภาคใต้มีความจำเป็นที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ส่วนในประเด็นที่ยังมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมากคือ ชนิดของพลังงานที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มตามแผน 

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมเสนอข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งเห็นควรใช้เชื้อเพลิงถ่านหินที่มีปริมาณสำรองสูง สามารถใช้ได้นาน มีราคาถูก ทำให้ต้นทุนไฟฟ้าต่ำ และมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็มีฝ่ายเห็นต่างที่เสนอให้ใช้พลังงานทางเลือกอื่นๆ ทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวล ซึ่งเชื่อว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า รวมถึงมีผู้เสนอให้รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ แทนการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่

ทั้งนี้ กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นนี้ จัดขึ้นตามมติของ คสช.  โดยหวังจะลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ ที่อาจจะยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงในสถานการณ์ด้านพลังงานในภาคใต้ อย่างชัดเจนและทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา ที่รัฐบาลมีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในพื้นที่ดังกล่าว

20170401_pr02

ภาคใต้น่าเป็นห่วง อัตราไฟตกไฟดับสูง

          สำหรับสถานการณ์ไฟฟ้าในภาคใต้นั้น ผู้แทนจากกระทรวงพลังงานนำข้อมูลชี้แจงว่ามีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีกำลังผลิตเพียง 3,000 เมกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงความต้องการใช้สูงสุดที่ 2,700 เมกะวัตต์ จึงมีความเสียงเรื่องความมั่นคง อีกทั้งภาคใต้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าภาคอื่นๆ เนื่องจากมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยิ่งไปกว่านั้นภาคใต้ฝั่งอันดามัน ไม่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาจึงต้องดึงไฟฟ้าจากภาคกลางเข้ามาเสริมเป็นช่วงๆ และมีอัตราไฟฟ้าตกและดับมากกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในช่วงหยุดซ่อมแซมโรงไฟฟ้า ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนก็ยังพึ่งพาไม่ได้ ทั้งนี้ จากคาดการณ์อัตราการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จึงประเมินได้ว่าไฟฟ้าในภาคใต้จะเริ่มขาดแคลนในปี 2563