วสท.จัดสัมมนาความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสาร

0
831

 

เมื่อวานนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้รถตู้โดยสารสาธารณะ” จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยกล่าวเปิดงานโดย รศ.พูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และมีวิทยากรผู้ทรงคุณอีกหลายท่านร่วมบรรยายพิเศษ อาทิ นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ นายธีระพงศ์ งามเอก ผู้อำนวยการสำนักขนส่งผู้โดยสาร กรมขนส่งทางบก และนายธิบดี หาญประเสริฐ รองประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) ในฐานะเป็นคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมยานยนต์เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย

20170327_topic02 20170327_topic03