วท.ผนึกพันธมิตรพัฒนานวัตกรรมระบบราง

0
842

8 หน่วยงานนำโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร(สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ Railway Technical Research Institute (RTRI) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันเปิดการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทยครั้งที่ 3 (RISE 3) หัวข้อ “อนาคตอุตสาหกรรมระบบรางไทย : ก้าวกระโดดไปด้วยยุทธศาสตร์ความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีเงื่อนไขความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางไทย” หรือ “The Third Thai Rail Industry Symposium and Exhibition 2017 (The 3rd RISE 2017)” เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ แอร์พอร์ต เรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นประธานร่วมเปิดงาน

20170310_pr012