พน.เตรียมยื่นอุทธรณ์ค่าไฟฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อย

0
885

ก.พลังงานเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้เพิกถอนมติกกพ.และกพช.ในการอุ้มค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนโดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นมารับภาระแทน พร้อมทางออกอื่นช่วยเหลือในอนาคต

20170301_pr02

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน (พน.) ถึงกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลักภาระอุดหนุนค่าไฟฟรีของผู้ใช้ไฟในครัวเรือนที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนในอดีตและ 50 หน่วยต่อเดือนในปัจจุบัน โดยการเกลี่ยไปให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นเป็นผู้รับภาระว่า ในฐานะเลขานุการกพช.พร้อมรับคำพิพากษาดังกล่าว ซึ่งจะมีการพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน 30 วัน

20170301_pr03

ด้านนายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กกพ. พร้อมน้อมรับคำสั่งศาลปกครองกลางในกรณีดังกล่าว และจะต้องหารือกับกระทรวงพลังงาน เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อยในอนาคต ว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยหากจะยังคงมาตรการนี้ต่อไป อาจจะต้องดึงภาระการอุดหนุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มต่างๆ ออกไปตามคำสั่งศาลฯ ซึ่งการปรับสูตรคำนวนค่าไฟฟ้าในส่วนนี้สามารถทำได้ แต่จะต้องหารือกับภาครัฐว่า จะใช้เงินจากส่วนใดเพื่อมาอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีต่อไป

20170301_pr04

สำหรับข้อมูลการอุดหนุนผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อยให้ใช้ไฟฟรี ตามนโยบายของรัฐ แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เริ่มมาตรการไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนที่ดำเนินการช่วง 11 เดือน (ก.ค. ปี 2554 -พ.ค. ปี 2555) มีผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีกว่า 8.63 ล้านราย โดยอัตราอุดหนุนเฉลี่ยอยู่ที่ 12 สตางค์ต่อหน่วย
ช่วงที่ 2 สมัยรัฐบาลสมัยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เปลี่ยนเป็นมาตรการไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ที่ดำเนินการช่วง 43 เดือน (มิ.ย.ปี 2555-ธ.ค. ปี 2558) มีผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีกว่า 5.40 ล้านราย โดยอัตราอุดหนุนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.65 สตางค์ต่อหน่วย
ช่วงที่ 3 สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ปรับเพิ่มเงื่อนไข มาตรการไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ที่ดำเนินการช่วง 10 เดือน (ม.ค.ปี 2559 -ธ.ค. ปี 2559) มีผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีกว่า 3.7 ล้านราย โดยอัตราอุดหนุนเฉลี่ย อยู่ที่ 2.58 สตางค์ต่อหน่วย