FEC เตรียมสมัครร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มเฟส2

0
704

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯต่งตัวรอพร้อมยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โซล่าร์ฟาร์มทั้งในส่วนโควต้าหน่วยงานราชการและสหกรณ์ หลังสนพ..ประกาศจะมีการเปิดรับเฟส2เดือนเม.ย. นี้ ผู้บริหารยืนยันปัญหาภายในองค์กรไม่กระทบแผนธุรกิจ

20170225_pr03
นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า บริษัท IFEC มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรเฟส 2 ตามที่มีข่าวว่า กระทรวงพลังงานประกาศจะเดินหน้าโครงการไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนภาคพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรเฟส 2 ในเดือน เม.ย.นี้

ทั้งนี้เมื่อปี 2559 บริษัทได้เตรียมยื่นขอเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนหลายโครงการ แต่เนื่องจากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ร่วมทุน ภาครัฐจึงชะลอการดำเนินการออกไปก่อน แต่เมื่อกลับมาเริ่มใหม่ ทางบริษัทจึงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ ส่วนบริษัทจะได้รับสิทธิ์ดำเนินงานในกี่ โครงการและกี่เมกะวัตต์นั้น จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของภาครัฐ

20170224_topic12
ส่วนกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาภายในของบริษัทนั้น เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบกับการยื่นสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ขายไฟฟ้าในโครงการนี้ โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ กระบวนการเรียกประชุมกรรมการชุดใหม่ ไปพร้อมๆกับการเตรียมแผนการขยายธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง

สำหรับโครงการโซล่าร์ฟาร์มหน่วยงานราชการ และสหกรณ์การเกษตร เฟส 2 ที่กระทรวงพลังงาน จะมีการดำเนินการต่อนั้น แบ่งเป็นในส่วนโควต้าหน่วยราชการ 400 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ฯ 119 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะเปิดรับผู้ร่วมโครงการ ในเดือนเม.ย. นี้ และมีกำหนดขายไฟเข้าระบบ มิ.ย. 2561 ซึ่งราคารับซื้อไฟฟ้า จะใช้ระบบรับซื้อตามต้นทุนที่แท้จริง(ฟีดอินทารีฟ)ในอัตรา 4.12 บาทต่อหน่วย โดยจะต่ำกว่าเฟสแรกที่รับซื้อที่ 5.66 บาทต่อหน่วย เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นมีราคาถูกลงมาก